چهره تجارت ایران

کشور ما با ۸۲ میلیارد دلار صادرات و رقمی در حدود ۵۵ میلیارد دلار واردات از تراز بازرگانی ۲۷ میلیارد دلاری مثبت برخوردار است. البته از آنجا که بخش اعظم صادرات کشور ما از محل فروش نفت و گاز صورت می گیرد و سهم صادرات غیرنفتی رقمی به نسبت کمتر از میزان مذکور است.   

ادامه نوشته

تجربه موفق یک اقتصاددان در فقرزدایی

یکی از محدودیت های عمده ای که فقرا با آن رو به رو هستند دسترسی به اعتبارات است. برای دوره گردان فقیر شهری دسترسی به اعتبارات می تواند به معنای شانسی برای ذخیره کردن بیشتر کالا باشد تا بتوانند اقلام مورد نیاز مشتریان را تحویل دهند و سرانجام بتوانند از یک دوره گرد کوچک شهری نامطمئن به یک فروشنده مطمئن شناخته شده تبدیل شوند.       

ادامه نوشته

مناطق آزاد، اصول، مفاهیم و کارکردها

در این مقاله منطقه آزاد تعریف می شود و مبانی، مفاهیم، اصول، اهداف و نقش های مناطق آزاد شرح داده می شود. تفاوت آن با منطقه ویژه اقتصادی مشخص می گردد و تاریخچه ایجاد مناطق آزاد در جهان و ایران بررسی می شود. سپس شرایط فعلی مناطق آزاد ایران شرح داده می شود و در پایان به پرسش های متداول در خصوص مناطق آزاد پاسخ داده می شوند.

...

ادامه نوشته

شاخص های مثبت و منفی در توسعه

 
میزان توسعه یافتگی در کشورها تابع معیارهای مختلفی است، که هر یک بیانگر خصوصیات، خواسته ها، آداب و رسوم، تمایلات و سایر مشخصات و مختصات مردم یک کشور می باشد و با اتکاء به این مفاهیم است که می توان میزان رشدیافتگی و توسعه هر کشور را در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و سایر عرصه ها تعیین کرد.

...

ادامه نوشته

دایره المعارف اقتصاد... مارکسیسم

کارل مارکس، بیش از صدسال پس از مرگش، همچنان یکی از بحث برانگیزترین چهره های دنیای غرب مانده است. نقدهای بی رحمانه او بر کاپیتالیسم و در مقابل، دادن نوید آینده اجتناب ناپذیر و خوشایند سوسیالیستی، الهام بخش انقلابی در ابعاد جهانی شد.

...

ادامه نوشته

اطلاعات اقتصادی

تقریبا از سال ۱۹۷۰ شاخه مهمی در مطالعات اقتصادی ایجاد شده که گاهی، عنوان اقتصاد اطلاعات به آن اطلاق می شود. در این شاخه بررسی می شود که بازارها و دیگر نهادها تا چه حد اطلاعات را پردازش کرده، انتقال می دهند.

...

ادامه نوشته

اقتصاد روزمره؛ مروری بر برخی مفاهیم اقتصادی


این نوشته شامل مثال های اندکی است که نشان می دهند چگونه می توان از مثال های روزمره برای آموختن مفاهیم اقتصادی بهره گرفت. هر نکته شامل بحثی مختصر درباره یکی از مفاهیم اقتصادی و در انتها سوالی برای اندیشیدن یا بحث بیشتر است.

...    

ادامه نوشته

خصوصی سازی و دولتهای کوچک

پروسه فروش بنگاه های تحت تملک دولت به بخش خصوصی معمولا احساسات و جبهه گیری های متفاوتی را برانگیخته است. آنهایی که موافق روند خصوصی سازی هستند، آن را یکی از مهمترین وقایع اقتصادی دهه های اخیر می دانند. این در حالی است که مخالفان این روند خصوصی سازی را تهدیدی برای بنیان های دولت رفاه مدرن می دانند.در حال حاضر بیشتر برنامه های خصوصی سازی اجرا شده از حیث موفقیت اقتصادی چشمگیر نبوده اند و تکنولوژی یا روش واگذاری مالکیت دولتی نیز کاملا اثبات نشده است.

...

ادامه نوشته

ارزش افزوده چیست؟

ارزش افزوده در واقع عبارتست از ثروت اضافه‌ای که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید و یا ارایه خدمات ایجاد می‌شود که با کسر نهاده‌های واسطه (مثل هزینه خریدها) از عایدی‌ها به‌دست می‌آید برای مثال نهاده‌هایی نظیر کابل، مراکز سوئیچ، نیروی انسانی متخصص در طی یک فرآیند، یک ارزش جدیدی (ارایه خدمت به مشترکین) تولید می‌کنند که در واقع به ارزش نهاده‌های ما افزوده می‌شود.

...

ادامه نوشته

آموزش قدم به قدم سرمایه گذاری در بورس(قسمت یازدهم)

حق تقدم سهام به چه كساني تعلق گرفته و تا چه زماني اجازه معامله بر روي حق تقدم شركت‌ها وجود دارد؟ 

...

 

ادامه نوشته